Storitve

Spoznajte preproste formalne postopke za učinkovito izterjavo neporavnanih dolgov, izvršitev sodnih odločb o nespornih zahtevkih in enostavno reševanje čezmejnih sporov. Posamezne postopke se uporablja med različnimi članicami Evropske unije.

postopek majhne vrednosti

Evropski postopek v sporih majhne vrednosti

Posamezniki in podjetja vsakodnevno in vse pogosteje stopajo v pravna razmerja s subjekti iz tujine (na primer spletno nakupovanje iz tujine). Reševanja te problematike se je EU lotila z uvedbo Evropskega postopka v sporih majhne vrednosti.

Več o evropskem postopku v sporih majhne vrednosti

Evropski plačilni nalog

Evropski plačilni nalog (EPN) je formalni postopek za učinkovito in hitro izterjavo neporavnanih dolgov, namenjen tako podjetjem kot posameznikom, ki imajo dolžnike v državah članicah EU.

Več o evropskem plačilnem nalogu
izvršba

Evropski nalog za izvršbo

Evropski nalog za izvršbo (ENI) je preprost formalni postopek, s katerim lahko določene sodne odločbe (npr. sodba na podlagi pripoznave) pridobijo lastnost, da jih ni treba posebej priznavati v drugih državah članicah EU. ENI je potrdilo. Sodna odločba, ki jo spremlja takšno potrdilo v drugo državo članico, je neposredno izvršljiva. Kar pomeni, da lahko upnik pospeši začetek izvršbe, saj se s tem izogne postopku priznanja sodne odločbe v državi izvršbe.

Več o evropskem nalogu za izvršbo